PAROCHIEKERK SINT-MARTINUS

PAROCHIEKERK SINT-MARTINUS

Leads  

 

Over de vroege geschiedenis van de parochie en de aanvankelijke kerk is slechts weinig gekend. De parochie zou een afsplitsing zijn van de Sint-Martinusparochie van Moorsel in het Denderdomein van de abdij van Lobbes, mogelijk van in de 9de of 10de eeuw.

De oudste bekende vermelding van de parochie dateert van 1227, voor de kerk van 1232. Uit een aantal kerkrekeningen, iconografisch materiaal en resterende bouwsporen is er informatie voorhanden over diverse verbouwingen die sinds de 16de eeuw plaatsvonden. Toch blijft er nog onduidelijkheid bestaan over bepaalde transformaties van de kerk. Zo is de huidige middenbeuk met zware, thans doorbroken muren misschien nog de restant van een eenbeukig Romaanse of vroeg-gotische bidplaats van vier traveeën, mogelijk uitgebreid met een transept, waarvan sporen terug te vinden zijn in het gebouw. Het laatgotische koor zou, zoals aangegeven op een jaarsteen, in 1539 gebouwd of vernieuwd zijn. Volgens De Potter werd na de vernielingen van de beeldenstorm dit koor en het Sint-Martenskoor in 1589 voorzien van een nieuw eikenhouten gewelf. Werken aan de kerk in 1594, onder meer aan het Onze-Lieve-Vrouwkoor. In 1600 werd een nieuw schaliëndak gelegd. De Sint-Martensbeuk of zuidelijke zijbeuk, opgetrokken in bak- en zandsteen zou in 1642 gebouwd zijn. De oudste afbeelding van de kerk, in een uitgave van Maestertius van 1646, laat een gotisch kerkje zien met vierkante westtoren, schip van vier traveeën, een laag transept (?) en uitspringend hoogkoor.

GPS: 51.001387, 4.084081

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events